Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe słodkie bisamoniowe sole z kationem alkilo-1,X-bis(decylodimetyloamoniowym) i anionami sacharynianowymi sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako deterenty pokarmowe

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel