Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe czwartorzędowe sole alkoksymetylopropikonazolu z anionem 3,6-dichlo-2-metoksybenzoesanowym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie jako dwufunkcyjne środki ochrony roślin fungicydy i herbicydy

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel