Processing may take a few seconds...

Submit a comment for outcome
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Nowe alkoksymetylo(2-hydroksyetylo)dietyloamoniowe ciecze jonowe z słodkimi anionami, sposób ich wytwarzania oraz zastosowanie jako środek do zabezpieczania powierzchni przed gromadzeniem się ładunków elektrostatycznych

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.