Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Opinia o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych dr inż. Huberta Gojżewskiego - kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego sporządzona na zlecenie Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Poznańskiej

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel