Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Badania eksperymentalne nad zmianą w funkcji stopnia zagęszczenia aglomeratu suchego lodu: wartości współczynnika modułu sprężystości, wartości współczynnika Poissona oraz badania naprężeń ściskających i odprężających aglomeratu dwutlenku węgla

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel