Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Opracowanie naukowo-techniczne dot. wstępnego ustalenie zakresu rzeczowego wykonanych robót w ramach inwestycji : Budowa budynku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu przy ul. St. Hejmowskiego 3, ich wyceny, poprawności oraz jakości zrealizowanych robót budowlanych , wartości robót wykonanych wadliwie, prawidłowości kosztorysu ofertowego , harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przebiegu i organizacji procesu. Cz.II Organizacyjno-ekonomiczna

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.