Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Opracowanie naukowo-techniczne dotyczące badań oraz opinii dotyczącej oceny stopnia degradacji podbudowy z chudego betonu Rm = 6 – 9 MPa na podstawie zmian w składzie chemicznym oraz strukturze badanego materiału na skutek oddziaływań soli drogowej wraz z wodą w wyniku sypania soli podczas utrzymywania zimowego

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.