Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Recenzja osiągnięcia naukowego oraz aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dr inż. Łukasza Amanowicza, w ramach postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.