Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Wykonanie aktywnego okna dielektrycznego ADW (przetwornik ultradźwiękowy wbudowany w okno dielektryczne wykonane z PA6-G) wyposażonego w przewód koncentryczny w ilości 2 sztuk. Do każdego ADW dołączany jest certyfikat kalibracji, opracowanie naukowo-techniczne (wg normy ASTM E976) oraz protokół z testu wnz wykonany w kadzi transformatora WN

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.