Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Ocena dorobku naukowego i dydaktycznego oraz rozprawy habilitacyjnej dr inż. Magdaleny Regel-Rosockiej pt.: „Wydzielanie i rozdział jonów metali z roztworów wodnych z wykorzystaniem ekstrakcji i technik membranowych”

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.