Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Recenzja pracy doktorskiej mgr Piotra Wachowskiego pt.: „Metodyka wyboru i oceny kluczowych aspektów ekologicznych w produkcji ciepła na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa energetycznego”

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.