Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Dawida Pawłowskiego pt.: „Wpływ krótkotrwałego obciążenia statycznego na zachowanie się zginanych elementów żelbetowych zbrojonych prętami kompozytowymi z włókna bazaltowego”

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel