Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Opinia o pracy badawczej realizowanej w Politechnice Poznańskiej w Instytucie Technologii i Inżynierii Chemicznej – Zakład Polimerów finansowanej z przyznanych środków na działalność statutową na temat: „Nowe materiały polimerowe otrzymywane metodą polimeryzacji oraz metodą przetwórstwa; właściwości materiałów polimerowych”

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel