Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Opracowanie wyników dotyczących badań mechanizmu przenoszenia jonów ołowiu(II) i żelaza(III) z wodnych roztworów chlorkowych, zastosowanie otrzymanych związków w ekstrakcji ciągłej (PEHFSD) oraz porównanie otrzymanych wyników z wynikami otrzymanymi metodą klasyczną dla jonów Zn(II)

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel