Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Ekspertyza techniczna prawidłowości wykonania izolacji przeciwwilgociowej i prac budowlanych z tym związanych w budynku przy ul. Sowiej 13B w Tarnowie Podgórnym wraz ze sposobem usunięcia ewentualnych usterek i uchybień

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.