Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Recenzja osiągnięć naukowych dr. inż. Łukasza Januszkiewicza w związku z postępowaniem o nadanie stopnia dr hab. w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie informatyki technicznej i telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.