Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Raport z badań dotyczący opracowania technologii wytwarzania i nakładania powłok superhydrofobowych na elementy konstrukcyjne BSP, dzięki którym elementy będą charakteryzować się zdolnością do działania przeciwoblodzeniowego oraz samooczyszczenia

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel
This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.