Processing may take a few seconds...

Submit a comment for report
Fields marked with an asterisk are obligatory

Title

Synteza stopów tytanu typu beta metodami topienia łukowego, mechanicznej syntezy i metalurgii proszków i ich struktur porowatych oraz badania struktury krystalograficznej, mikrostruktury i składu fazowego

Copy of the message will automatically be sent to your e-mail address

Verification
Cancel