Processing may take a few seconds...

Publisher name

Wydawnictwa Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
Books  |  Journals

Journal years

  • Journal year Points of MNiSW
  • 2017 80
  • 2018 80
  • 2019 80
  • 2020 80
  • 2021 80

Books (6)

Journals (2)