Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Outcome

Title

Uszczelnienie maszyn przepływowych oraz sposób kontroli stopnia zużycia uszczelnienia i wartości przecieku czynnika roboczego maszyn przepływowych

Creators

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

PAT number

1926

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419500

Patent office submission date

17.11.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

233040

Date of obtaining the right

22.05.2019

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

8/2019

Made public date

30.08.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.