Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Kompozyt cementowy oraz sposób jego wytwarzania

Twórcy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

401803

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

29.11.2012

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

233501

Data otrzymania prawa

05.06.2019

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

10/2019

Data upublicznienia

31.10.2019