Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Przetwornik ultradźwiękowy do detekcji i lokalizacji sygnałów emisji akustycznej generowanych przez wyładowania niezupełne

Creators

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

425358

Patent office submission date

25.04.2018

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236226

Date of obtaining the right

11.08.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

21//2020

Made public date

28.12.2020

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.