Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób oceny dokładności obrabiarki na podstawie pomiaru powierzchni roboczych korpusów składowych

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

419373

Patent office submission date

07.11.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

236404

Date of obtaining the right

02.09.2020

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

1/2021

Made public date

11.01.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.