Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób pomiaru koloru wsadu maszyn wirnikowych zwłaszcza koloru wsadu pralki

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

403747

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

02.05.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225644

Data otrzymania prawa

22.11.2017

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

5/2017

Data upublicznienia

31.05.2017