Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Pneumatyczne zawieszenie głowicy pomiarowej

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

404656

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

12.07.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224893

Data otrzymania prawa

04.08.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

2/2017

Data upublicznienia

28.02.2017