Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Głowica do pomiaru średnicy i odchyłki okrągłości metodą odniesieniową, wewnętrznej powierzchni walcowej

Twórcy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.8] Inżynieria mechaniczna

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

402729

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

11.02.2013

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

224761

Data otrzymania prawa

04.07.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

1/2017

Data upublicznienia

31.01.2017