Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Sposób transmisji sygnałów wykorzystujący kodowaną modulację z przeplotem bitowym

Creators

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.3] Information and communication technology

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

407321

Patent office submission date

25.02.2014

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

225718

Date of obtaining the right

22.11.2016

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

5/2017

Made public date

05.2017

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.