Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Wynik

Tytuł

Sposób transmisji sygnałów wykorzystujący kodowaną modulację z przeplotem bitowym

Twórcy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.3] Informatyka techniczna i telekomunikacja

Rodzaj prawa ochronnego

wynalazek / wzór użytkowy

Zgłoszenie, przyznanie i utrzymanie ochrony

Ochrona wyniku

Polska

Zgłoszenie do Urzędu Patentowego

Numer zgłoszenia do Urzędu Patentowego

407321

Data zgłoszenia do Urzędu Patentowego

25.02.2014

Kraj / region

Polska

Przyznanie i utrzymanie ochrony

Numer prawa ochronnego

225718

Data otrzymania prawa

22.11.2016

Kraj / region

Polska

Upubliczniono

Wiadomości Urzędu Patentowego

Numer

5/2017

Data upublicznienia

05.2017