Processing may take a few seconds...

Outcome

Title

Układ i sposób ustawiania korpusów obrabiarkowych do obróbki

Creators

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.8] Mechanical engineering

Type of protection law

invention

Submission, granting and maintenance of protection

Outcome protection

Polska

Submission to the Patent Office

Patent Office submission number

418308

Patent office submission date

12.08.2016

Country / region

Polska

Granting and maintaining protection

Protection law number

231191

Date of obtaining the right

20.09.2018

Country / region

Polska

Made public

Wiadomości Urzędu Patentowego

Number

1/2019

Made public date

31.01.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.