Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Anna Kobusińska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

anna.kobusinska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 64

ORCID

0000-0002-3501-2840

ResearcherID

L-8399-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (13)

Rozdziały (18)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (45)

Recenzje prac dyplomowych (50)