Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Anna Leśniewska

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

anna.lesniewska@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 26

PBN ID

2339060

ResearcherID

F-7189-2015

ORCID

0000-0003-3463-9622

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%