Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Błażej Gwozdowski

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

blazej.gwozdowski@put.poznan.pl

Telefon

61 647 59 56

PBN ID

2313597

ORCID

0000-0002-0103-710X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS