Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

Dominik Witczak

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

dominik.witczak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 97