Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Ewa Łukasik

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

ewa.lukasik@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 22

ORCID

0000-0003-3948-1406

ResearcherID

M-2654-2014

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=fBuhYgEAAAAJ&hl=pl&oi=ao

Artykuły (1)

Rozdziały (15)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (51)

Recenzje prac dyplomowych (16)