Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr Krzysztof Kempa

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Silników Spalinowych i Napędów

E-mail

krzysztof.kempa@put.poznan.pl

ORCID

0000-0003-3953-1485

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%