Processing may take a few seconds...

Employee

mgr Krzysztof Olszewski

Chapters  |  Reports
Organizational unit

Prorektor ds. współpracy międzynarodowej

Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej

E-mail

krzysztof.olszewski@put.poznan.pl

Telephone

61 665 27 05

Chapters (1)

Reports (1)