Processing may take a few seconds...

Employee

Małgorzata Świerkowska

Organizational unit

Prorektor ds. nauki

Biblioteka Politechniki Poznańskiej

E-mail

malgorzata.swierkowska@put.poznan.pl

Telephone

61 665 20 90