Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Rodziewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Radiokomunikacji

E-mail

marcin.rodziewicz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 15

ORCID

0000-0002-0487-1204

ResearcherID

M-8460-2014

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (6)

Raporty (7)

Rozprawa doktorska