Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Piotr Górniak

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Telekomunikacji Multimedialnej

E-mail

piotr.gorniak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 38 98

ResearcherID

M-8253-2014

ORCID

0000-0003-4693-7424

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%