Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tadeusz Kobus

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Wyniki
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

tadeusz.kobus@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 43

ORCID

0000-0002-7601-1844

ResearcherID

L-2022-2015

Google Scholar

o27cm2QAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (5)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (5)

Wyniki (1)