Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Tomasz Pawlak

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

tomasz.pawlak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 30 22

ORCID

0000-0002-8353-0562

ResearcherID

F-5508-2013

Google Scholar

U34sLzMAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (11)

Rozdziały (8)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo prac dyplomowych (15)

Recenzje prac dyplomowych (7)