Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

mgr inż. Zbigniew Olszewski

PBN ID

3950991

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 50%
2.8 Inżynieria mechaniczna: 50%