Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Bezpieczne skarpy i zbocza

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele

Rocznik: 2013 | Numer: nr 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

28 - 33

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

4