Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Inteligentna zabawa dla ambitnych?

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Przegląd Komunalny

Rocznik: 2013 | Numer: nr 7

Typ artykułu ---
Język publikacji

polski

Strony (od-do)

48 - 49