Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wyciskanie na gorąco elementów amunicji z kęsa kwadratowego lub okrągłego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Problemy Mechatroniki : uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 4 | Numer: nr 1 (11)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

97 - 106

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8