Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Analiza przestrzennych ścianowych konstrukcji usztywniających bydynki wysokie z dodatkowymi sztywnymi belkami

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 62 | Numer: nr 1 (669)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

215 - 233

Punktacja MNiSW / czasopismo

5

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8