Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comparison of traffic assiignment in visum and transport simulation in matsim

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Transport Problems

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 8 | Numer: no. 2

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

113 - 120

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

14