Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Comparative study between Poland and South Africa "Wind climates, the related damage and implications of adopting the Eurocode for wind action on buildings"

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Archives of Civil Engineering

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 59 | Numer: issue 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

51 - 95

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

15