Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The error term approximation in interval method of Crank-Nicolson type

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Differential Equations and Dynamical Systems

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 21 | Numer: iss. 1

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

185 - 198

DOI

10.1007/s12591-012-0144-4