Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Architektura i implementacja wielokryterialnego algorytmu routingu dla ruchu rozgałęźnego

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sieci Telekomunikacyjnych i Komputerowych, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Studia Informatica

Rocznik: 2013 | Tom: vol. 34 | Numer: no. 3(113)

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

7 - 20

Punktacja MNiSW / czasopismo

5