Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Możliwości rozwoju i problemy techniczne małej generacji rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Polityka Energetyczna

Rocznik: 2013 | Tom: T. 16 | Numer: z. 3

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Strony (od-do)

193 - 204

Punktacja MNiSW / czasopismo

6

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10